ການກໍ່ສ້າງຂະແໜງພະລັງງານການກໍ່ສ້າງຂະແໜງພະລັງງານ

ຊື່ໂຄງການ ສະຖານທີ່ ມູນຄ່າສັນຍາ ແຮງສົ່ງກຳລັງໄຟ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳນໍ້າກົງ ແມ່ນນໍ້າກົງ ແຂວງອັດຕະປືພາກໃຕ້ຂອງລາວ ---- ----
ໂຄງການສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ 230 KV ໃນ ສປປ ລາວ (ຫີນເຫີບ - ນາຊາຍທອງ) ຫີນເຫີບ - ນາຊາຍທອງ 72.222.200 ໂດລາສະຫະລັດ 230 KV
ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ ທ່າວຽງ - ທ່າບົກ ຂະໜາດ 230kV ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ທາງພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ 1,130,002,300 ໂດລາສະຫະລັດ 230kV
ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ 500kV ໃນລາວ (ພາກສ່ວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ - ນາຊາຍທອງ) ພາກສ່ວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ - ນາຊາຍທອງ 622.862.661,42 ໂດລາສະຫະລັດ 500 KV
ໂຄງການ ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຫົວພັນ ແຂວງຫົວພັນ ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ ---- ----